Our boat

Pitou anchored at Puerto de las Nieves in Gran Canaria / Pitou voor anker bij Puerta de Las Nieves op Gran Canaria

Pitou is a 'Root' 51.10 ft built in Harlingen at 'Root Yachting'. 
The design is presumably a 'Koopmans' design; 'Koopmans' is a famous Dutch designer in the Netherlands.

Length 15.60 meters
Width 4.60 meters
Depth 2.40 meters
Weight 25 ton
Height 23 meters
Romp and construction steel
Pilothouse wood/epoxy
Engine 90 HP Mercedes Diesel
700 liters of water in 3 tanks
900 liters diesel in 3 tanks
1000 Watts of solar panels

Meanings Ship Name PITOU
* from the French Pierre which means "strong rock";
Pitou also means "pretty woman"Pitou is een 'Root'  51.10 ft in 1994 gebouwd in Harlingen bij 'Root Yachting'.
Ontwerp is waarschijnlijk een 'Koopmans' ontwerp, 'Koopmans' is een bekende bootontwerper in Nederland.

Lengte 15.60 meter
Breedte 4.60 meter
Diepte 2.40 meter
Gewicht 25 ton
Kruiphoogte: 23 meter
Romp en opbouw staal
Stuurhuis hout/epoxy.
Motor: 90 pk Mercedes diesel
700 liter water in 3 tanks
900 liter diesel in 3 tanks
1000 watt aan zonnepanelen

Betekenissen scheepsnaam PITOU
* afkomstig van het Franse Pierre hetgeen "sterke rots" betekent; 
* ook betekent Pitou "knappe vrouw".


(Interior) photo's / (interieur) foto's


Pitou in the harbour of Tangier / Morocco/Pitou in de haven van Tanger
The cabin from the pilothouse / De kajuit vanuit de stuurhut.


Front view cabin / Vooraanzicht kajuit.

Topview of the cabin and the galley / Vanuit het luik, een bovenaanzicht in de kajuit en het kombuis.
Pilothouse / Stuurhut.

Seating area in the cabin  / De zithoek in de kajuit


Our 'cozy' wall is getting fuller...! / Onze 'gezellige' muur wordt steeds voller...!The galley / Het kombuis
Cabin with two-person bunk bed, we usually only use the lower bed / Hut met twee-persoons stapelbed, meestal gebruiken we alleen het onderbed.


The bathroom in the front / De badkamer voorin.

Two-person cabin / Tweepersoons hut.
The long bench is also place to sleep at sea / De langsbank is ook een zeekooi om onder zeegang te slapen.
In the stern you will find the Master bedroom, with separate shower facilities / In het achter schip bevindt zich onze eigen hut, met separate douche gelegenheid.
Our private bathroom / onze eigen badkamer.
Reacties